Disclaimer

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door het Paulus Archief. Alhoewel uiterste zorg wordt besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op deze website, is het onverhoopt niettemin mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is. Het Paulus Archief aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mede begrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor via de website van het Paulus Archief toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. Beweringen en meningen, geuit op de pagina's van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het Paulus Archief.